Phòng karaoke thế nào được gọi là Vip???

Phòng karaoke Vip là phòng karaoke phải đáp ứng được các nhu cầu cơ bản cũng như phong cách thiết kế cũng khác hẳn với các thiết kế phòng karaoke thông thường. 

Sau đây là những đặc điểm để phân biệt phòng karaoke Vip và phòng karaoke thông thường:

  • Phòng được làm từ các chất liệu cao cấp.
  • Được đầu tư kĩ càng về thiết kế. Phải thể hiện được phong cách rõ ràng và chuyên sâu.
  • Thi công phòng karaoke Vip sẽ có tính chất phức tạp nhất định trong thiết kế lẫn thi công.

Điều kiện cần và đủ của một phòng karaoke được gọi là Vip:

  • Điều kiện cần:  Phải đơn vị thi công phải thật sự giỏi chuyên sâu lẫn trong thiết kế và thi công. Phải có hỗ trợ qua lại giữa người thi công và chủ đầu tư
  • Điều kiện đủ: đương nhiên sẽ là "Tài Chính". Vì mức đầu tư của một phòng karaoke Vip sẽ cao hơn so với các phòng karaoke thông thường.